• 0901 447 969
  • admin@viethungdent.vn
  • Số 3D Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Kỹ thuật lấy dấu răng

Kỹ thuật lấy dấu thay đổi tùy việc chọn vật liệu lấy dấu. Chọn vật liệu nào là do phân tích những dữ kiện lâm sàng cung hàm cần lấy dấu. Có 3 trường hợp: a. Hoặc cấu trúc giải phẫu bình thường, với một nền xương có hình dạng bình thường, xơ niêm chắc và dính, niêm mạc tự do…

0357667779
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon