• 0901 447 969
  • admin@viethungdent.vn
  • Số 3D Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

ĐÓNG KHOẢNG TRONG CƠ HỌC MA SÁT

Hai chiến lược cơ sinh học cơ bản được sử dụng để đóng khoảng là: đóng khoảng có ma sát và không có ma sát. Trong mỗi hệ thống, di chuyển răng có thể chia thành hai giai đoạn (di xa răng nanh và kéo lùi răng cửa) hoặc di chuyển nguyên khối trong một giai đoạn. Di xa răng…

0357667779
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon