• 0901 447 969
  • admin@viethungdent.vn
  • Số 3D Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

ĐÓNG KHOẢNG TRONG CƠ HỌC KHÔNG MA SÁT

Tiếp nối với chiến lược cơ sinh học cơ bản được dùng để đóng khoảng là đóng khoảng có ma sát. Đóng khoảng trong cơ học không ma sát có thể được thực hiện bằng dây cung liên tục có loop hoặc dây cung phân đoạn. Dây cung liên tục Kỹ thuật dây cung liên tục được thực hiện với…

0357667779
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon