• 0901 447 969
  • admin@viethungdent.vn
  • Số 3D Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

TÁC ĐỘNG CỦA HÌNH DẠNG LOOP LÊN TỈ LỆ M/F

Hiểu được khái niệm về tỉ lệ M/F là điều sống còn với các nhà lâm sàng trong việc  kiểm soát di chuyển răng, quyết định kiểu di chuyển hay vị trí của tâm xoay. Tỉ lệ M/F của các răng mất nâng đỡ xương ổ Tâm cản của răng phụ thuộc vào chiều dài, số lượng và hình thái…

0357667779
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon