• 0901 447 969
  • admin@viethungdent.vn
  • Số 3D Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

CUNG BẺ BẬC – CƠ HỌC CỦA DÂY CUNG CÓ BẬC

Bẻ tinh chỉnh, bậc lên, bậc xuống và bẻ neo chặn ở cơ học Tweed là những ví dụ của cung bẻ bậc. Ở những cơ học này, mô men ở cả hai bên là bằng nhau và cùng hướng (hay nói cách khác, M1/M2 = 1). Trong những cung có bẻ bậc, sự thay đổi vị trí của các…

0357667779
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon