• 0901 447 969
  • admin@viethungdent.vn
  • Số 3D Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Kế hoạch điều trị chỉnh nha

Lên kế hoạch chỉnh nha là bước thứ hai trong quá trình điều trị bước đầu tiên là chẩn đoán các vấn đề. Kế hoạch điều trị có thể bắt đầu một khi đưa ra được chẩn đoán. Nó đòi hỏi xây dựng danh sách chi tiết các vấn đề cần điều trị, thiết lập mục tiêu điều trị và…

0357667779
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon