• 0901 447 969
  • info@viethungdent.vn
  • Số 3D Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Nâng xoang hở trong cấy ghép Implant

Nâng xoang hở là một trong hai phương án nâng xoang trong cấy ghép implant, bổ trợ cho quá trình cấy ghép Implant. Mục đích của kỹ thuật này là nâng cao màng xoang hàm trên để bổ sung thêm xương vào khu vực cần cắm Implant. Nâng xoang hở là gì? Kỹ thuật nâng xoang hở còn được gọi…

0901447969
icons8-exercise-96