• 0901 447 969
  • admin@viethungdent.vn
  • Số 3D Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
HAIDEC 2024 – Hội nghị khoa học và Triển lãm Quốc tế Răng Hàm Mặt Quốc tế Hà Nội với chủ đề “Đổi mới và hội nhập trong nha khoa đương đại”

HAIDEC 2024 – Hội nghị khoa học và Triển lãm Quốc tế Răng Hàm Mặt Quốc tế Hà Nội với chủ đề “Đổi mới và hội nhập trong nha khoa đương đại”

0357667779
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon